School op SEEF,

Onze school is een ‘School op seef’. Dat wil zeggen dat wij een gecertificeerde school zijn met betrekking tot het geven van goed verkeersonderwijs. Op 27 juni 2012 hebben wij het ‘School op seef’ label ontvangen, uit handen van wethouder Trouwborst. ‘School op seef’ betekent voor onze school dat wij verkeerseducatie belangrijk vinden. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd. Daarnaast is een duidelijke reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te bieden, onze overtuiging dat het een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Wij kiezen ervoor om bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theorie als praktijk. Wekelijks worden in groep 1t/m 8 de verkeerslessen gegeven.

Dat betekent dat in het voorjaar in elke groep een aantal praktijklessen gegeven worden, waarin plein hun vaardigheden kunnen oefenen en het geleerde kunnen toepassen.  Dit gebeurt op het plein en in het dorp en deze praktijklessen worden gegeven door onze verkeersouders. In groep 7 leggen de leerlingen het theorie- en praktijkexamen voor verkeer af. Met de leerlingen van groep 5 t/m 8 nemen we jaarlijks aan het begin van de herfst deel aan de actie ‘Light Wise’. Met de  ouders houden we contact, om verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Ook werken we samen met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.