Nieuwsbericht

Werving GMR leden

Door Hilda de Jonge

Weten wat er bij Kindwijs gebeurt?..... Word GMR-lid!

Wij, dat zijn de 10 leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), zijn al bijna allemaal 3 jaar actief voor onze scholengroep. Dat betekent tijd voor verkiezingen…

De GMR behandelt zaken die meerdere scholen of alle scholen binnen Kindwijs aangaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de begroting, huisvesting, personeelsbeleid en arbo-zaken. We vergaderen eens per 2 maanden.

Spreekt u dit aan en wilt u lid worden? Wilt u dit dan alstublieft doorgeven aan de directeur van uw school? Wij hopen op veel aanmeldingen, zodat wij de verkiezingen kunnen organiseren.

Wilt u meer weten over wat de GMR doet, neem dan contact op met onze voorzitter of secretaris.

Wij hopen van harte dat uw belangstelling gewekt is en dat u zich kandidaat wilt stellen voor de GMR van de Kindwijs PC Scholengroep. Van harte welkom!

Janine Boot - CBS Prins Maurits
Thijs van Dijk - CNS Zomerland
Anton Goossen - CBS Prins Maurits - Secretaris (06-38202062)
Paul Knops - Prins Johan Friso
Joanne Nap - SBO De Wegwijzer
Cees van der Slik - SmdB Sommelsdijk - Voorzitter (06-26766063)
Lauwrens Struik - SBO De Wegwijzer
Janny Verkerk - SmdB Sommelsdijk
Bas Villerius - CJS ’t Kompas
Johan de Vogel - Bosseschool