Nieuwsbericht

Protocol doorstart CBS Het Kompas (8 februari 2021) - ouders

Door Jarco Bakelaar

Protocol doorstart CBS Het Kompas (8 februari 2021) - ouders

 

Zoals inmiddels bekend gaan vanaf maandag 8 februari 2021 de schooldeuren weer geheel open.

In dit protocol vindt u alle belangrijke informatie voor de komende schoolweken tot aan de voorjaarsvakantie.

We volgen de richtlijnen die vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

i.s.m. het RIVM naar de scholen gecommuniceerd zijn. De maatregelen zijn door bovengenoemde instanties ingedeeld in drie categorieën:

  • Wettelijk verplicht;
  • Noodzakelijke maatregel;
  • Dringend advies.

De school maakt hierin keuzes op grond van de eigen situatie, zoals grootte van het gebouw, groepsgrootte, beschikbare teamleden, enz.

Mocht er informatie onvolledig zijn of ontbreken, dan zal dit protocol aangevuld of geactualiseerd worden.

In situaties waarin dit protocol niet voorziet neemt de directie een besluit, indien nodig met advies/instemming van de MR.

 

Algemeen

1. De leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 weer ‘gewoon’ naar school. We houden ons daarbij aan de voorschriften van het OMT en RIVM m.b.t. veiligheid en hygiëne.

2. De 1,5 meter afstand is een belangrijke basis in de preventie van corona.

Tussen leerlingen onderling behoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, hoewel teamleden die lesgeven aan groep 7 en 8 geadviseerd wordt hier wel attent op te zijn.

Tussen teamleden en leerlingen behoeft ook geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen teamleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3.     Vanaf 8 februari tot aan de voorjaarsvakantie werken we met een continurooster. De schooltijden worden:

-         Maandag, dinsdag, donderdag: alle groepen van 08.30 tot 14.30 uur.

-         Woensdag: alle groepen van 08.30 tot 12.15 uur.

-         Vrijdag: startgroep t/m groep 4 van 08.30 tot 12.15 uur, groep 5 t/m 8 van

08.30 tot 14.30 uur.

4. Vanaf 08.15 uur gaan de hekken open. Leerlingen gaan bij aankomst meteen naar binnen, naar hun eigen lokaal.

5. In de pauzes spelen de leerlingen met hun eigen groep buiten.

 

6. De aangepaste lestijden en het document met afspraken worden gecommuniceerd met de BSO.

 

Hygiënemaatregelen

We volgen de richtlijnen die vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

i.s.m. het RIVM naar de scholen gecommuniceerd zijn.

1. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

2. Tussen teamleden en leerlingen hoeft evenmin 1,5 meter afstand bewaard worden, hoewel teamleden die lesgeven aan groep 7 en 8 geadviseerd wordt hier wel attent op te zijn.

3. Met name in de bovenbouwgroepen kunnen de teamleden in bepaalde situaties (zoals bij het werken aan de instructietafel) gebruik maken van een

kuch-/spatscherm.

4. Tussen teamleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

5. Een coronabesmetting in het gezin dient direct gemeld te worden bij de school. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies van de GGD.

6. We wijzen de leerlingen op de regels rondom de persoonlijke hygiëne. Leerlingen wassen regelmatig hun handen met zeep en/of gebruiken handgel. Er zijn hiervoor in de lokalen en in de toiletruimtes voldoende middelen aanwezig.

Leerlingen hoesten en niezen in de elleboog. We schudden geen handen.

7. Leerlingen van groep 7/8 hoeven geen mondkapje te dragen. We hebben een royaal gebouw met ruime gangen, het is goed mogelijk om afstand te houden.

8. Ouders en externen komen niet in het schoolgebouw. Mocht er zich een (nood)situatie voordoen dat u toch in de school moet zijn, dan wordt verwacht dat u een mondkapje draagt.

9.   Leerlingen maken gebruik van eigen lesmateriaal, zoals viltstiften, kleurpotloden, puntenslijper, enz.

10. Kranen en deurklinken worden tussentijds gereinigd.

11. De deuren van de leslokalen en andere ruimtes in de school staan zoveel mogelijk open.

 

Lesaanbod

1. We geven de leerlingen het volledige lesaanbod, waarbij een duidelijke focus ligt

 

op de hoofdvakken. Dit betreft: rekenen, taal (incl. spelling), technisch en begrijpend lezen.

2. Leerlingen hebben zo veel als mogelijk aparte pauzetijden.

3. De gymlessen in het Haegse Huus komen voorlopig te vervallen. Leerkrachten hebben wel de mogelijkheid om een buitenactiviteit op het plein te organiseren.

4. Speelgoed, knuffels en materialen voor het thematisch werken mogen de komende weken niet van thuis meegenomen worden.

5. Traktaties zien we graag voorverpakt en kant-en-klaar aangeleverd. De leerlingen trakteren alleen in hun eigen groep. We vragen om traktaties voor een maatje, zusje/broertje of ander kind buiten de school om te regelen.

De traktatie voor de juffen mag afgegeven worden bij de eigen leerkracht; zij zal de traktatie verder doorgeven in het team. De eigen leerkracht zal er ook voor zorgen dat de namen van alle teamleden op de verjaardagskaart komen te staan.

 

Activiteiten in en buiten de school

1. De lessen vinden plaats met de eigen groep. Er wordt niet groepsdoorbrekend gewerkt.

2. Excursies en gastlessen gaan voorlopig niet door.

3. Ouders komen niet in de school, dus er vindt geen luizencontrole plaats. Wilt u thuis extra alert zijn?

4. Activiteiten van (groot)ouders inzake het begeleiden van leerlingen vinden eveneens niet in de school plaats.

5. I.v.m. het continurooster lunchen alle leerlingen in hun eigen groep, bij hun eigen juf. Daarna hebben zij een korte pauze op het plein, waarna de middaglessen gegeven worden.

 

Gezondheidsklachten

1. Bij coronagerelateerde klachten blijft iedereen ten allen tijde thuis. Teamleden en leerlingen moeten volledig klachtenvrij zijn.

2. Teamleden en leerlingen blijven eveneens thuis als een huisgenoot, naast milde coronaklachten, ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.

3. Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon

 

naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school.

 

Bron- en contactonderzoek bij kinderen

1. Het bron- en contactonderzoek bij kinderen wordt aangescherpt. Vanaf nu geldt dat kinderen tot 12 jaar, die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact gehad hebben met een besmet persoon meegenomen wordt als ‘nauwe contacten’.

2. Wanneer een kind op school of de kinderopvang positief wordt getest gaat in principe de hele groep voor 5 dagen in thuisquarantaine. Na 5 dagen kunnen de leerlingen van de groep getest worden. Bij een negatieve test mag een leerling de volgende dag weer naar school. Als leerlingen zich niet laten testen, duurt de quarantaine 10 dagen.

3. Als de groep in quarantaine moet, stappen we tijdelijk weer over op thuisaanbod, zoals we dat ook tijdens de schoolsluiting gedaan hebben.

 

In en rondom het schoolgebouw

1. De leerlingen van de startgroep, groep 1/2 worden via de gebruikelijke ingang op school gebracht. Leerlingen worden door één ouder gebracht en opgehaald. Ouders nemen afscheid bij het hek en vertrekken meteen. Vanaf het hek worden de leerlingen door enkele leerlingen uit groep 7/8 de school/klas in geleid.

2. De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden via de ingang aan de Schoolstraat verwacht. Ouders laten hun kind zoveel mogelijk zelfstandig naar en van school gaan. Leerlingen die nog niet alleen naar school mogen, worden door max. één ouder tot aan het hek gebracht, waarna de ouder meteen vertrekt.

3.   Het hek gaat aan beide zijden om 08.15 uur open. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet eerder dan 08.15 uur naar school gaat? Het is uiteraard niet de bedoeling dat zich vóór het gesloten hek al een groep leerlingen verzamelt. Nadat het hek geopend is lopen de leerlingen over het plein meteen naar hun lokaal, waar de leerkracht hen verwelkomt.

4. Na schooltijd gaan alle leerlingen meteen naar huis. We laten de leerlingen gespreid naar buiten komen. Groep 3/4 komt om 14.25 uur naar buiten, groep 5/6 komt om 14.30 uur naar buiten, groep 7/8 komt om 14.35 uur naar buiten.

Voor de woensdag wordt dat: Groep 3/4 komt om 12.10 uur naar buiten, groep 5/6 komt om 12.15 uur naar buiten, groep 7/8 komt om 12.20 uur naar buiten.

5. Ouders blijven aan het hek en komen niet in het schoolgebouw. Contact tussen ouders en school vindt telefonisch en per mail plaats.

 

6. Externen worden zoveel mogelijk uit het schoolgebouw geweerd. Contact met schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, deskundige van het Samenwerkingsverband e.d. vindt plaats via telefoneren/beeldbellen.

 

Rooster

Schooltijden tot aan de voorjaarsvakantie:

-         Maandag, dinsdag, donderdag: alle groepen van 08.30 tot 14.30 uur.

-         Woensdag: alle groepen van 08.30 tot 12.15 uur.

-         Vrijdag: startgroep t/m groep 4 van 08.30 tot 12.15 uur, groep 5 t/m 8 van

08.30 tot 14.30 uur.

U krijgt tijdig bericht of het continurooster na de voorjaarsvakantie nog enkele weken voortgezet wordt óf dat we weer overstappen op onze gebruikelijke schooltijden.

 

We hopen dat u de komende weken kunt wennen aan het continurooster. We hebben het al eerder gedaan, dat scheelt……. En … het is een tijdelijke situatie.

Mocht het continurooster voor leerlingen van de startgroep of groep 1 nog te zwaar zijn, neem dan even contact op met de juf van uw kind. Uw kind kan dan eventueel vóór de lunch opgehaald worden en de rest van de dag thuis blijven.

Heeft u vragen? Heeft u twijfels? Heeft u hulp of advies nodig? Laat het weten, dan kijk ik wat we voor u kunnen betekenen. Samen komen we er wel uit!

 

Met vriendelijke groet,

G.A. (Gea) Geneugelijk